Protokollen fra årsmøtet 2015 er lastet opp under «Dokumenter».