Årsmelding 2016
Foreningens styre består av:

Leder: Helge Risdal
Nestleder: Jan Christer Sandvik
Kasserer: Bjørn Johannesen
Sekretær: Egil Sørbø
Styremedlem: Rupert Nilsen
Varamedlem: Bergfrid Seibt og Gro Merete Storesund

 

I perioder når styret fungerer som dugnadsverter for Reinertsenhuset kan styret utpeke et husstyre. Et husstyre vil være underlagt foreningsstyret. Medlemmer til husstyret blir utpekt av styret for ett år av gangen ved behov.

Husstyret for Sjøhusene i Piren er underlagt foreningsstyret. Medlemmer til sjøhusstyret blir valgt for ett år av gangen på årsmøtet til foreningen.