Årsmelding 2016
Foreningens styre består av:

Leder: Helge Risdal
Nestleder: Eli Margrete Stølsvik
Kasserer: Hein Ferkingstad
Sekretær: Ingar Eriksen
Styremedlem: Ingvar Øritsland
Varamedlem: Camilla Schøyen og Susan Renshaw

 

Vert på Reinertsenhuset, Susan Renshaw, har møterett og uttalerett på styremøtene.

I perioder når styret fungerer som dugnadsverter for Reinertsenhuset kan styret utpeke et husstyre. Et husstyre vil være underlagt foreningsstyret. Medlemmer til husstyret blir utpekt av styret for ett år av gangen ved behov.

Husstyret for Sjøhusene i Piren er underlagt foreningsstyret. Medlemmer til sjøhusstyret blir valgt for ett år av gangen på årsmøtet til foreningen.